Morskie strzelanie

Trałowce oraz okręt transportowo-minowy ze składu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, w ramach ćwiczenia Anakonda-16 zrealizowały strzelania artyleryjskie na wodach Zatoki Pomorskiej.

wideo Zobacz wszystkie